Contacta'ns

  AVÍS LEGAL

  www.cafegra.com és un espai web el nom de domini del qual es troba registrat i és propietat de CAFEGRÀ, S.L. amb domicili a P.I. El Plà. Camí Can Gurri, 11 Nau 7-8 (08185) Lliça de Vall. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 24534, Foli 178, Secció 8; i NIF B58078890 (d’ara endavant, CAFEGRÀ).

   

  La finalitat de www.cafegra.com, és donar a conèixer els serveis de vending de màquines expenedores, que ofereix el servei d’instal·lació – reposició – manteniment.

   

  L’accés a www.cafegra.com, és gratuït, no estant prevista la prestació de serveis de comerç i/o contractació electrònica, cas en què es procedirà a l’emissió de les condicions generals oportunes i la modificació del present Avís Legal. En tot cas, l’usuari no utilitzarà les informacions i els continguts de CAFEGRÀ, S.L., per a la realització d’activitats contràries a la Llei, la moral o l’ordre públic, respectant les condicions d’ús establertes per CAFEGRÀ, S.L.

   

  La utilització d’aquest espai web suposa l’acceptació del contingut en aquest avís legal.
  RESPONSABILITAT

   

  CAFEGRÀ, S.L., no podrà ser considerada responsable dels possibles danys o perjudicis que es derivin del mal funcionament de les xarxes telemàtiques que faciliten l’accés a www.cafegra.com, així com tampoc de les possibles interrupcions d’accés, virus, connexions i sistemes operatius d’accés a la xarxa d’Internet. Així mateix, CAFEGRÀ, S.L., tampoc no podrà ser considerada responsable dels possibles danys derivats d’actuacions il·lícites i il·legítimes de tercers aliens a CAFEGRÀ, S.L., en la transmissió de dades a través de les xarxes telemàtiques.
  CONTINGUTS WEB I ENLLAÇOS A TERCERS

   

  La informació continguda a l’espai web pot estar desactualitzada, cas en què CAFEGRÀ, S.L., no serà responsable dels possibles danys derivats d’un ús extern i/o per tercers de la informació facilitada.

   

  CAFEGRÀ, S.L., es reserva el dret de poder suspendre temporalment l’accessibilitat a l’espai Web quan sigui necessari, sense necessitat de previ avís i així poder executar les actuacions de manteniment i actualització necessàries.

   

  www.cafegra.com, pot contenir enllaços i/o vincles (links) a terceres pàgines web externes, el contingut de les quals no és atribuïble ni exigible a CAFEGRÀ, S.L., sent responsable cada titular dels espais web vinculats. L’establiment de qualsevol hiperenllaç des d’una pàgina web a l’espai web www.cafegra.com s’haurà de realitzar sempre a la pàgina principal, estant prohibida la reproducció total i/o parcial dels serveis continguts a CAFEGRÀ, S.L., sense autorització prèvia.
  CLÀUSULES PARTICULARS PER A XARXES SOCIALS

   

  FACEBOOK

   

  En prémer el botó “M’agrada” d’aquesta pàgina l’usuari consent CAFEGRÀ, S.L., en compliment de les condicions d’ús i política de privadesa de Facebook, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran al mur d’aquests, així com enviar missatges. CAFEGRÀ, S.L., en cap cas no utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor, fent clic a la casella “ja no m’agrada”.

   

  TWITTER

   

  En prémer el botó “Seguir” d’aquesta pàgina l’usuari consent que CAFEGRÀ, S.L., en compliment de les condicions d’ús i política de privadesa de Twitter, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran al Timeline d’aquests, retwittear tweets dels seus seguidors així com enviar missatges. CAFEGRÀ, S.L., en cap cas no farà servir les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor, fent clic a la casella “Deixar de seguir”.

   

  GOOGLE+

   

  En prémer el botó “Seguir” d’aquesta pàgina l’usuari consent que CAFEGRÀ, S.L., en compliment de les condicions d’ús i política de privadesa de Google+, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran al mur d’aquests, participar en debats, així com enviar missatges. CAFEGRÀ, S.L., en cap cas no utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor, punxant al botó on deia ”Seguir” (Després d’escollir seguir, cal escollir un llistat o ‘cercle’, el nom del qual apareixerà en aquest botó on deia ‘Seguir’) . Pots informar-te sobre els cercles de Google+ aquí. I sobre les opcions de privadesa de Google+ aquí.

   

  La informació facilitada per CAFEGRÀ, S.L., als seus perfils de xarxes socials té una finalitat merament informativa. CAFEGRÀ, S.L., no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

   

  Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, mitjançant escrit, dirigit a CAFEGRÀ, S.L., a l’adreça P.I. El Plà. Camí Can Gurri, 11 Nau 7-8 (08185) Lliça de Vall, o per correu electrònic a: prevencio@cafegra.com. Pel que fa a la modificació de les teves dades t’informem que en utilitzar una plataforma aliena a CAFEGRÀ, S.L., pots realitzar-la a través de la configuració del teu perfil de cada xarxa social. CAFEGRÀ, S.L., únicament podeu consultar o donar de baixa les vostres dades en qualitat de seguidor.
  MODIFICACIÓ DELS TERMES I LES CONDICIONS D’ÚS

   

  El que conté aquest avís legal té una durada indefinida, i podrà ser modificat en qualsevol moment en atenció a la normativa vigent en cada moment i als canvis que poguessin sorgir de l’activitat de CAFEGRÀ, S.L.
  LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES

   

  El contingut en aquest avís legal i qualsevol de les polítiques de privadesa, galetes o normes sectorials d’aplicació es regeixen per les lleis espanyoles vigents en cada moment. En cas de disputa o controvèrsia, les parts se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals competents. En cas que les parts considerin necessari recórrer a sistemes alternatius de resolució de controvèrsies, com l’arbitratge o la mediació, ho hauran de proposar i acceptar expressament i per escrit en el moment en què sorgeixi la controvèrsia, i sempre sobre la base del que preveu la normativa d’aplicació.
  Call Now Button