Contacta'ns

  POLÍTICA DE PRIVACITAT

  INFORMACIÓ PER L’USUARI SOBRE L’EXISTÈNCIA DEL FITXER I SOL·LICITUD DEL CONSENTIMENT PEL TRACTAMET AUTOMATITZAT DE LES DADES PERSONALS:

   

  En relació amb les dades de caràcter personal facilitades pel CLIENT o INTERESSAT al formulari de registre d’usuari a www.cafegra.com, aquest últim compleix estrictament la normativa vigent establerta a la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra legislació que la desenvolupa i informa a l’usuari que les dades referides seran incloses dins d’un fitxer pel seu tractament automatitzat prestant el CLIENT O INTERESSAT consentiment mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions generals a aquest tractament.

   

  FINALITAT DE LES DADES:

   

  CAFEGRA, S.L. recull determinades dades personals que són introduïdes pel CLIENT o INTERESSAT lliurement en un formulari, amb la finalitat de poder contractar els diferents serveis així com contestar i identificar les peticions realitzades pel CLIENT o INTERESSAT. Per això necessitem saber qui és per conèixer les seves necessitats. CAFEGRA, S.L. informa que gestionarà automàticament aquestes dades per a l’administració, ampliació i millora dels seus serveis així com per a finalitats tècniques i comercials sobre els productes i serveis oferts. En tot cas, les dades recollides i tractades per CAFEGRA, S.L. són únicament les bàsiques per a les finalitats assenyalades anteriorment.

   

  OBLIGATORIETAT DE LA INTRODUCCIÓ DE LES DADES:

   

  Per accedir al lloc web de CAFEGRA, S.L. “www.cafegra.com” no és necessari aportar cap dada. No obstant això, per realitzar sol·licituds d’informació o productes o serveis concrets sí que és necessari que l’usuari aporti dades en els formularis existents en el lloc web per a les finalitats anteriorment descrites.
  Els camps en els quals figuri un asterisc (*) són aquells que requereixen una resposta obligatòria. De no ser coberts la conseqüència consisteix en la impossibilitat de prestar el servei que es pretén contractar o la impossibilitat d’enviar la sol·licitud d’informació.

   

  DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ:

   

  El CLIENT o INTERESSAT que introdueixi les seves dades personals en els formularis d’alta podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol momento, sol·licitant-ho a cafegra@cafegra.com, o per correu postal a: CAFEGRA, S.L., Pol. Ind “El Pla” · C/Can Gurri, 7 · 08185 Lliçà de Vall (Barcelona), acompanyant sempre a la sol·licitud una còpia del NIF del titular de les dades. En tot cas, CAFEGRA, S.L. es compromet a cancel·lar les dades personals recaptades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per les quals van ser recollides.

   

  RESPOSNABLE DEL TRACTAMENT:

   

  El responsable del tractament de les dades és CAFEGRA, S.L., amb domicili social al Pol Ind “El Pla” · C/Can Gurri, 7 · 08185 Lliçà de Vall (Barcelona). CAFEGRA, S.L. ha inscrit degudament els seus fitxers a l’Agència de Protecció de Dades, amb el codi d’inscripció número 2042190250, podent-se consultar els mateixos al web www.agpd.es.

   

  CONSENTIMENT DE L’USUARI:

   

  L’enviament de dades personals, mitjançant l’ús dels formularis electrònics de CAFEGRA, S.L. o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats, serveis i productes relacionats amb les finalitats dels llocs web de CAFEGRA, S.L., així com a l’enviament de comunicacions per via electrònica amb informació relacionada amb CAFEGRA, S.L. i les seves iniciatives.

   

  CESSIÓ DE LES DADES:

   

  No existeix cap cessió de dades a tercers aliens a CAFEGRA, SL. El CLIENT o INTERESSAT en acceptar les presents condicions accepta que les seves dades puguin ser cedides a empreses amb idèntica composició social i federatives amb relació amb CAFEGRA, S.L. Aquestes dades en tot cas seran tractades amb les mateixes finalitats que per CAFEGRA, S.L. CAFEGRA, S.L. informa al CLIENT o INTERESSAT que mitjançant l’adhesió a les presents condicions generals dóna el seu consentiment a la comunicació necessària i imprescindible de les seves dades per gestionar els serveis que té contractats, comunicació lligada amb la finalitat mateixa per la qual les dades van ser introduïdes i, per tant, relacionada amb la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica entre el CLIENT o INTERESSAT i CAFEGRA, S.L., el desenvolupament del qual, compliment i control implica la comunicació necessària d’aquestes dades.

   

  SEGURETAT:

   

  CAFEGRA, S.L. assegura l’absoluta confidencialitat i privadesa de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures de seguretat a fi d’evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, i garantir així la seva integritat i seguretat. No obstant això CAFEGRA, S.L. no serà responsable de les incidències que puguin sorgir entorn de dades personals quan aquestes es derivin: bé d’un atac o d’un accés no autoritzat als sistemes, de tal forma que resulti impossible detectar-ho o impedir-ho encara adoptant-se les mesures segons l’estat de la tecnologia actual, o bé d’una falta de diligència del CLIENT o INTERESSAT pel que fa a la guàrdia i custòdia de les seves claus i dades personals.

   

  UTILITZACIÓ DE COOKIES:

   

  CAFEGRA, S.L. utilitza cookies per obtenir informació i realitzar anàlisis estadístiques sobre l’ús del lloc web www.cafegra.com que sempre es pot també consultar i utilitzar de forma anònima i per permetre el funcionament d’alguns serveis. Les cookies que utilitza CAFEGRA,S.L. són anònimes i no fan referència a les dades personals del CLIENT o INTERESSAT ni es pot accedir mitjançant les mateixes en cap cas. La identitat del CLIENT o INTERESSAT mai és inserida directament en la cookie i per tant no és interceptable. Les úniques cookies no anònimes, és a dir, que permeten la identificació, només es poden assignar prèvia autorització del CLIENT o INTERESSAT quan desitja tenir identificació immediata per accedir a àrees restringides del lloc web sense que el CLIENT o INTERESSAT insereixi manualment les seves claus.

   

  En tot cas, si el CLIENT o INTERESSAT desitja que no s’instal·lin aquestes cookies té la possibilitat de configurar el seu navegador per impedir-ho sense que es produeixi cap alteració o modificació en l’ús del lloc web de CAFEGRA, S.L.
  Call Now Button